Snažíme sa individuálny prístup ku každému jednotlivému klientovi jeho spokojnosti!

Personálny lízing znamená, že HSM Personalservice, s.r.o. Co. KS, Vám poskytuje pracovníkov na pracovný výkon na čas, ktorý si Vaša firma určuje sama.

Samozrejme, že zabezpečujeme pri tom časovo neobmedzené potrebné pracovné povolenie od krajinského úradu práce v Štutgarte. Našou kľúčovou kompetenciou personálneho lízingu uisťujeme našich zákazníkov o kvalite a výkone. K dispozícii sú Vám kvalifikovaní pracovníci s vecnou podporou a časovou flexibilitou.

Kvalifikovaní a kompetentní pracovníci sa angažovane o Vás starajú počas Vášho pracovného nasadenia vo firmách. Spokojní firemní zákazníci sa na nás opätovne radi obracajú.

Táto skutočnosť je meradlom kvality našej práce. Cieľom našej práce je zaistiť spokojnosť klientov a pracovníkov; veď len vtedy môžeme byť spoločne úspešní (naša firma i Vy)! I preto sme členmi záujmového združenia Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V., iGZ.

Hľadáte motivovaných pracovníkov? Ste u nás správne!

Od zadania objednávky ku pracovnej zmluve vedie u nás krátka cesta. K dispozícii je Vám viac ako sto angažovaných a schopných pracovníkov. Pre živnostenské, technické a obchodné činnosti. Odborníci, ako aj pomocné sily.

HSM Personalservice GmbH & Co. KG

Tel.: +421 904 018 709
E-Mail: slowakia(at)hsm-personalservice.de

Vedenie Spoločnosti:
Matthias Kowatsch

Spoločník:
Matthias Kowatsch
Dietmar Meindl

Viacej flexibility cez  agentúru dočasného zamestnania.

ÚSPECH

Výhody…

Čo je dôvodom tohto druhu zamestnávania?

HSM Personalservice GmbH & Co. KG – Pfeile, rot, nach unten

 • Potreba navýšenia vyplývajúca z projektovej činnosti
 • Zastupovanie počas práceneschopnosti
 • Kolísania podmienené objednávkami
 • Testovanie nového pracovníka

Z čoho
vyplývajú výhody?

Ktoré výhody získa Váš podnik na základe personálneho lízingu?HSM Personalservice GmbH & Co. KG – Pfeile, rosa, nach unten

 • Neplatíte žiadne sociálne odvody
 • Neplatíte 13. a 14. Plat
 • Odmeňujete len skutočne odpracovaný čas
 • Nemáte žiaden nedostatok personálu
 • Nepotrebujete dodržiavať výpovednú lehotu
 • Môžete pracovníka prevziať
 • Jednoducho a pohodlne zaplatíte účet
 • Máte málo správnych nákladov a tým i nízke náklady

Pracovníci sú u nás v stálom pracovnom pomere a požívajú z toho vyplývajúce práva a povinnosti. Naši pracovníci sú platení podľa iGZ/DGB tarify; to vytvára dôveru a spokojnosť.

To je naša Full- Service- ponuka pre Vašu personálnu prácu:

 • Radíme Vám pri vašej analýze potrieb
 • Hľadáme pracovníkov, ktorí presne zodpovedajú Vášmu pracovnému profilu
 • Robíme na základe pracovných podkladov /žiadostí prvotný výber
 • Staráme sa o potrebnú administráciu a organizáciu

Hľadáme kvalitu a ponúkame kvalitu. Pracujeme efektívne, lacno s presným  zameraním na cieľové skupiny. Spoľahlivosť, otvorenosť a vysoká miera profesionality vytvárajú náš partnerský pracovný štýl. Našim pracovným nástrojom sú vynikajúce sociálne kompetencie (cit pre človeka/pochopenie človeka), krátke cesty, minimálne správne náklady a efektívne zorganizované logistické prostredie. S našou pomocou odbremeníte Vaše personálne oddelenie. Šetríte náklady a získavate čas.

Hľadáte pracovníka, ktorý má spĺňať určité požiadavky? Zavolajte nám a my Vám povieme, či takéhoto pracovníka pre Vás máme. Od nás nedostanete žiadneho „zaberača miesta“. Keď nevieme Vaše prianie splniť, komunikujeme s Vami otvorene. Pretože čestná vzájomná komunikácia je základom dobrej spolupráce.

S kandidátmi, ktorých Vám ponúkame, sa môžete dopredu zoznámiť. Môžeme si dohodnúť osobný pohovor, na ktorom si overíte vhodnosť kandidáta.